به نام خداوند جان و خرد

با عرض سلام و خسته نباشید ،                                                                                     

احتراماً  نظرات خودم و جمعی از همکاران گرامی شهرستان نظرآباد را در رابطه با ارزشیابی توصیفی به اطلاع طراحان این پروژه می رسانیم :                                                     

 این طرح به خاطر این که در آن هدف ،  ارزیابی پیشرفت دانش آموز با خودش است و توجه به عملکرد و کیفیت کار دانش آموز و ایجاد و تقویت روحیه ی تحقیق و انتقاد در   دانش آموزان و فراشناخت معلم از فراگیر یا دانش آموز نسبت به خود و همسالانش ، خیلی جالب است در صورتی که مدارس ابتدایی دارای:                                        

     امکانات آموزشی مناسب (شامل کلاسی مستقل و وسیع ، برای نمایش تمام فعالیتهای کلاسی و منزل دانش آموزان ، آزمایشگاهی که دانش آموزان به صورت گروهی در آن آزمایش کنند ، کلاسی های رایانه و  موسیقی و تأتر و نمایش و ...  ، تعداد 10 تا 15 دانش آموز ( تا  امکان نظارت و کنترل و رسیدگی به تکالیف آن ها توسط معلم و همین طور ارزیابی و برطرف کردن اشکالات و مشکلات احتمالی آن ها و توجه به تفاوت های فردی آن ها و دادن تکالیف مناسب ، برقراری ارتباط مستمر با اولیا و ..... ایجاد شود ) ، ساعات کار آموزشگاه ها بیشتر ، دو شیفت و بین ساعات تدریس معلم وقت بیشتری باشد تا معلم با فرصت به پوشه های دانش آموزان بپردازد و  آن ها را بررسی کند یا مثل  مدارس کشورهای خارجی هر دانش آموز دارای یک کشوی خاص باشد تا پوشه ی کارش همواره در نزدش باشد  تا در هر ارزیابی ، چه کتبی ،  شفاهی یا عملی ، کودک پوشه ی خودش را نزد آموزگار آورده و همان موقع توسط آموزگار تکمیل و ثبت گردد تا  فرصت و وقت اضافی را نطلبد و....                                 

پاره ای از مشکلات که  همکاران مطرح کرده اند  :

باوجود کمبود هایی که در آموزشگاه ها وجود دارد  و همین طور مشکلات روحی  ،جسمی ، اجتماعی ،  اقتصادی و.... معلمان ، به ذکر چند انتقاد از طرف همکاران بر این طرح می پردازیم:                                              

1.       اولیاء نظر دارند که  تمام برگه ها یا اکثر آن ها در پوشه ی کار بایگانی می شود و ما     برگه ای به عنوان نمونه در منزل نداریم تا با نحوه ی سؤالات معلم آشنایی داشته باشیم و اشتباهات فرزندمان را با او کار کنیم تا بر طرف شود یا با طرح سؤالات مشابه او را ارزیابی کرده و اگر مفهوم دروس را یاد نگرفته ، از او بخواهیم تا از معلمش بپرسد . ( همکاری با معلم ) 

2.     زمانی که تمام کارها در پوشه ی کار بچه ها گذاشته می شود و فعالیت های دانش آموزان در فرم ارزیابی درج می شود ؛ نیازی به نوشتن در دفتر نمره نیست  ، چون این  کار مضاعف است .

3.    بهتر است قسمتی از پوشه ، مربوط به ثبت ارزشیابی از دروس شفاهی و محفوظات دانش آموز باشد  تا به اطلاع اولیا برسد .

4.     بهتر بود که ارزیابی معلم از دانش آموز در رابطه با دروس مختلف  در برگه های جداگانه به صورت ماهانه ارزیابی  شود .

5.     بعضی از مباحث فقط در نوبت اول مورد سنجش قرار می گیرد  و در نوبت دوم ارزیابی  نمی شود ؛ در حالی که پس از نوبت اول ،  شاید دانش آموز اشکالاتش را  در آن موارد رفع کند، مثل مبحث زوج و فرد در پایه دوم

6.     فرصت و زمان برای تکمیل و نوشتن کار های گذاشته شده در پوشه کار و ارزیابی و نظر معلم در باره ی آن در وسع ساعت کاری مدرسه نمی باشد . همواره نیاز به بردن پوشه به خانه و نوشتن موارد آن است .

7.    برگه ی فرم ارزیابی معلم از پوشه ی کار ، بهتر بود دو برگ باشد یکی برای نوبت اول و دیگری برای نوبت دوم

8.    وقتی فقط از واژه های توصیفی استفاده می کنیم ، بچه ها توجه و تمرکز خود را نسبت به تعداد اشتباهات خود ندارند و نسبت به غلط های خود نوعی بی تفاوتی نشان   می دهند.

9.     بعضی از کودکان دارای هوش فراوانی هستند ولی اصلاً علاقه ای به نوشتن ندارند که این موضوع باعث می شود به صورت کتبی و از روی پوشه ی کار نتوانیم آن ها را درست ارزیابی کنیم .

10.   ارزیابی بر اساس ارزشیابی توصیفی در اولیا و دانش آموزان ایجاد انگیزه نمی کند و پس از مدتی باعث دلسردی در اولیا و دانش آموزان می شود و زمانی که اولیا ناراحت و ناراضی باشند باعث بی خیالی در فرزندان خود می شوند . زمانی که بین معلم و اولیا هماهنگی و دید مثبت باشد سطح یادگیری دانش آموزان بیشتر می شود .

11.   در فرم ارزیابی از دروس ریاضی ، بخوانیم و بنویسیم و...  مفاهیم کمی در نظر گرفته شده است و اگر ما بر اساس آن مفاهیم دانش آموز را بسنجیم کافی نیست زیرا معلم و کتاب مفاهیم بیشتر و فراتر ی را آموزش می دهند .

12.  متأسفانه معیار های  ارزیابی همکاران سلیقه ای است و هر فردی با توجه به آموزش و فراخور حال خود پوشه ی کار و سطح و معیار امتیاز بندی را در نظر  می گیرند مثلاً بعضی از همکاران دو اشتباه و کم تر را در ارزیابی خیلی خوب قرار می دهند و بعضی دیگر سه یا کم تر از آن را  ، بعضی ها 6 اشتباه را در سطح خوب و بعضی در سطح قابل قبول قرار می دهند !

13. اولیای بی سواد با نحوه ی ارزشیابی و واژه های آن نامأنوس هستند و آموزگاران  تا آخر سال در این مورد با مشکل مواجه بوده اند .

14. در فرم ارزیابی مفهوم عبارت ها درست بیان نشده است ، مثل : در قسمت بخوانیم و بنویسیم: 

  •    به خوبی گوش می دهد . منظور کدام قسمت و مهارت درس است . ( فارسی ) آیا شامل مباحث دروس دیگر مثل علوم و ... نمی شود ؟
  •  به خوبی سخن می گوید . آیا مربوط به جمله نویسی می شود ؟ آیا مربوط به  درک مطلب و مفهوم درس است و ... ؟ ( بهتر بود در ابتدای دفتر کلاسی ،  این ملاک ها در بندهایی گنجانده و توضیح داده می شد . )
  •   زیبا می نویسد . مربوط به خوش نویسی است یا جمله نویسی ؟

 

این نظر سنجی در اوایل خرداد 89 از آموزگاران و اولیای پایه ی اول و دوم آموزشگاه فاطمیه نظرآباد به عمل آمده و نوشته شده  است .

 

درتاریخ 24 مردادماه 89 کلاس های ضمن خدمت تحت عنوان ارزشیابی توصیفی برای همکاران پایه ی سوم با تدریس استاد گرامی آقای سعیدی مقدم برگزار شد.

بر اساس دوره ای که گذرانده ایم این گونه به سؤالات همکاران می توان  به ترتیب شماره پاسخ داد:

1.       بهترین کارها در پوشه ی کار نگهداری می شود و بقیه ی برگه های دانش آموز به او ارجاع داده می شود تا با اولیایش مرور بکند .

2.     با ابزار های مختلف در مورد دانش آموز قضاوت می کنیم ، از جمله پوشه ی کار . فعالیت های مهم دانش آموز را در پوشه ی کار ثبت می کنیم و کارهای معمولی و عادی را در دفتر کلاس درج می نماییم . 

3.    قرار دادن چک لیست و آزمون های عملکردی  در پوشه ی کار دانش آموز ، در واقع گزارش وضعیت دروس شفاهی است .

4.     بهتر است فرم ارزیابی هر دو ماه با درج بازخورد های مناسب از تمام دروس تهیه و در اختیار اولیا و دانش آموز قرار گیرد .

5.     با توجه به تأکیدی که در ارزشیابی توصیفی نسبت به سنجش تکوینی می شود ، این مشکل بر طرف می شود . ( اداره ی آموزش و پرورش بعد از تعطیلی دانش آموزان از معلمان خواست تا در رابطه با این موضوع ، لیست های ارزیابی را دوباره بررسی کرده و تجدید نظر نمایند تا حقی از دانش آموز ضایع نگردد و باعث نامیدی در آن ها و اولیا نشود .)

6.     این مشکل با وجود تفاوت های فردی دانش آموزان و  بُعد فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی و... خانواده ی آن ها در مناطق مختلف کشورمان ، یکی از معضلات مهم کار معلمان است .

7.    بهتر است فرم ارزیابی هر دو ماه دوماه نوشته شود تا مورد قضاوت معلم و اولیا و دانش آموز قرار گیرد و  با بازخوردهای صحیح و به جای معلم و با کمک اولیا و دانش آموز ،  راهکارهایی برای اصلاح و بهبود یادگیری او ارائه شود . اگر دفتر ثبت نتایج ، دفتر کلاس ، آمد در پوشه ی کار ، فقط کارهای برجسته ثبت می شود. ( بهترین کارها)

8.    اگر به درستی بازخورد داده شود ( مخصوصاً در مورد دانش آموزان ضعیف ) و  ویژگی های یک بازخورد خوب را رعایت کنیم هرگز باعث بی تفاوتی و دلسردی در دانش آموزان نمی شود .

9.     در این ارزشیابی ، چون از ابزارهای مختلف مثل چک لیست ها ، آزمون های عملکردی و ... استفاده و در پوشه ی کار نگهداری می کنیم . با ذکر نقاط مثبت یادگیری دانش آموز  و بعدبا  ذکر نقاط منفی ، آن ها را ترغیب به تلاش بیشتر می نماییم .

10.   یکی از مؤلفه های مهم رشد و پیشرفت دانش آموزان در ابعاد گوناگون همکاری اولیا با معلم در امر آموزش است به این صورت که اگر اولیا دید منفی نسبت به معلم داشته باشد ، این دید در طرز فکر کودک اثر کرده و یادگیری کودک را تحت شعاع قرار  می دهد. پس برای بر طرف کردن این اشکال بهتر است ماهانه معلم با اولیا جلساتی گذاشته و آن ها را توجیه نماید .

11.   من فکر می کنم هر یک از عبارت های فرم عمکرد درسی که در دو نوبت اول و دوم به اولیا و دانش آموز ارائه می شود دارای انتظارات کلی است که هر کدام از آن ها دارای چندین نشانه اند که معلم بر اساس این نشانه ها قضاوت می کند که دانش آموز به چه سطحی از آن انتظارات رسیده  است . مثلاً در درس ورزش :  حرکات پایه را به درستی انجام می دهد ، یک انتظار است و 

·       حرکات انتقالی شامل : پریدن ، لی لی کردن ، به پهلو دویدن

·       حرکات غیر انتقالی شامل : تاب خوردن

·       حرکات کنترلی با دست ورزی شامل : مهارت در ضربه زدن با دست و پا

نشانه های آن است ، پس برای رسیدن به این انتظار باید نشانه های آن را به صورت رفتاری بیان کنیم و با مشاهده ، آن را ارزیابی کنیم .

12.  معلمان برای ارزیابی باید سطح کلاس خود را بسنجند و معیارها را مشخص نمایند .

13. این مشکل همیشگی معلمان است چه نظام قدیم آموزشی ، چه حالا و چه آینده .

14. در کارنامه ، هر مفهوم و عبارتی مربوط به همان درس است که باید ارزیابی شود .

  •  به خوبی گوش می دهد :

این انتظار بر اساس تمرینات گوش کن و بگو ،بگرد و پیدا کن کتاب بخوانیم قابل بررسی است که عبارتند از :

·       از دستورالعمل های ساده پیروی می کند .

·       قادر به دریافت ارتباط بین بخش های مختلف پیام است .

·       در باره ی  شنیده ها به اظهار نظر می پردازد .

·       با دقت و علاقه و تمرکز به سخنان گوش می دهد .

  •   به خوبی سخن می گوید :

مهارتی است که دانش آموز مدتها قبل از ورود به دبستان آن را کسب می کند و معلم در مباحث کتاب بخوانیم مانند : به دوستانت بگو ، گوش کن و بگو ، بین و بگو می توان این  نشانه ها را بررسی کند. 

·       قبل از سخن گفتن فکر می کند.

·        از زبان مناسب و کار افزارهای لازم استفاده می کند .

·        در بحث گروهی فعال است .

·       در سخن گفتن از کلمات متنوع استفاده می کند .

·        صوت ها و نشانه ها را به درستی تلفظ می کند و موقع سخن گفتن ، جملات را صحیح به کار می برد .

  •   زیبا می نویسد نشانه های تحقق این انتظارات است :

·       رعایت صحیح رسم الخط مورد نظر

·       رعایت فاصله بین کلمات و تناسب در اندازه حروف یک کلمه

 

پیشنهادات :

1.       قبل از ورود دانش آموز اول ابتدایی به دبستان برای اولیای او جلسه ی توجیهی گذاشته شود . *

2.     بهتر است با ارسال افراد خبره درهمان اوایل سال تحصیلی به مدارس ، به سؤالات معلمان در خصوص ارزشیابی توصیفی  پاسخ داده شود و با راهنمایی اشکالات آن ها را برطرف سازیم  تا در تمام مناطق کشور  این طرح درست اجرا شود . ( بازخورد و بهبود ارزیابی معلمان ازدانش آموزان  )

3.    فراهم کردن امکانات آموزشی آموزشگاه  برای یک شیفت کاری

4.     با برگزاری جلساتی هماهنگ بین تمام مؤلفان کلیه دروس یک پایه ، در یک مکان و با همفکری هم ،  حجم کتاب ها را کم و بر محتوای دروس اضافه نمایند . (  برای تغییر کتاب ها ، زمان کاری معلم , جمعیت کلاس درس و سایر دروس را هم در نظر داشته باشند تا معلم به علت این که مفاهیم دروس واگرا و تعداد دانش آموزان زیاد است از ساعات دروس دیگر استفاده ننماید و  به اهداف آموزشی برسند .)

5.     با به خدمت گرفتن مربیانی مثل مربی تربیت بدنی ، موسیقی و... زمانی در اختیار معلم گذاشته شود تا به مدیریت پوشه ی کار پرداخته و برای رشد و پیشرفت دانش آموزانش ، راهکارهایی مثل گفتگو با اولیا و ... اختصاص بدهد.

6.     در طول سال تحصیلی زمینه ای ایجاد گردد تا دانش آموزان ، چندین  بار به گردش علمی و دیدن بناهای تاریخی بروند .

7.    مدارس مجهز به سیستم اینترنتی باشد تا برای ارتقای فکری معلمان و            دانش آموزان از آن استفاده شود .

8.    ساعت کاری معلمان را افزایش دهند .

9.     با برگزاری کلاس های ضمن خدمت و استفاده از استادان خبره ، سطح بار علمی همکاران را افزایش بدهیم .

  

*  در منطقه نظرآباد امسال کلاس های توجیهی  برای اولیای سال اولی ها گذاشته شده است  .

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه کارشناسی آموزشی مقطع ابتدائی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
با عرض سلام و خوش آمدگویی به شما بازدید کننده گرامی؛این وبلاگ توسط تعدادی از همکاران مقطع ابتدایی شهرستان نظرآباد راه اندازی گردیده که امیدواریم که رضایت شما را نسبت به بازدید از این وبلاگ جلب نماییم.

پیوندهای روزانه
وبلاگ پایه پنجم
وبلاگ پایه دوم
وبلاگ پایه سوم
وبلاگ پایه چهارم
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
پیش دبستانی
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم
مدیران و معاونان
بیشتر بدانیم
پیوندها
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
بخوانیم و بنویسیم
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM